Normy dla konstrukcji pod systemy fotowoltaiczne

Śledząc ostatnie publikacje z rynku fotowoltaicznego na temat konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych, a właściwie prawa dopuszczającego je do stosowania w budownictwie, stwierdzam, że w wielu przypadkach te informacje po prostu dezinformują czytelników – pisze Jerzy Wojciech Tyburski*.

Publikacje zamieszczane są na poczytnych portalach branży fotowoltaicznej, które pośrednio kształtują wiedzę czytelników o aktualnym stanie prawnym dotyczącym rzeczonych konstrukcji. Konsekwencje takiej dezinformacji powodują w mojej opinii niezgodne z prawem treści zapytań ofertowych czy SIWZ-ów zamówień publicznych.

Aktualny stan prawny dot. konstrukcji PV

Należy, moim zdaniem, na tym etapie przedstawić obiektywnie aktualny stan prawny. Dla zobrazowania sytuacji odniosę się do artykułu zamieszczonego w portalu Gramwzielone.pl, z którego czytelnik może wywnioskować, że Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej jest najbardziej preferowanym dokumentem odniesienia do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych pozwalającym na legalne wprowadzenie wyrobu do stosowania w budownictwie. Co więcej autor artykułu posuwa się do stwierdzenia, że „jedną z najważniejszych (zmian w prawie unijnym) jest wymóg uzyskiwania odpowiednio Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych.”

Opusty, bilansowanie trójfazowe i energia bierna. Jak prosumentów rozliczy Tauron?

Od 1 lipca br. zgodnie z aktualną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązują nowe zasady rozliczeń prosumentów, do których muszą dostosować się rozliczające ich zakłady energetyczne. Jak prosumentów będzie rozliczać Tauron w zakresie okresu na wykorzystanie tzw. opustów, bilansowania trójfazowego czy energii biernej?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Tydzień po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o OZE w parlamencie dzisiaj podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy dla producentów energii ze źródeł odnawialnej wejdą w życie jeszcze w tym tygodniu.

Energia znowu drożeje, bo sąsiedzi nie pomogą

Koniec upałów powinien dać odpocząć polskim energetykom, którzy w ostatnich dniach stracili sporo nerwów. Nic z tego. Margines bezpieczeństwa ponownie nam się kurczy, a ceny energii rosną. Tym razem nie za sprawą pogody, a remontów w Norwegii i Szwecji.

Nie widać końca bardzo wysokich cen energii. W szczycie wtorkowego zapotrzebowania (o godz. 13.00) rynek wycenił ją na blisko 875 zł/MWh. Ponad cztery razy wyżej, niż zwykle latem płaci się za energię o tej porze dnia.

Kolejny rekord zapotrzebowania. Fotowoltaika panaceum na problemy elektrowni węglowych

Zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy portalu WysokieNapiecie.pl w piątek został pobity kolejny rekord letniego zapotrzebowania na moc. Z powodu upałów część elektrowni węglowych ma już problemy z chłodzeniem. System energetyczny trzeszczy w szwach. Rząd wolno się jednak uczy.

W piątek, 24 czerwca, maksymalne zapotrzebowanie na moc w polskim systemie energetycznym osiągnęło historycznie wysoki poziom 22750 MW i było aż o 116 MW wyższe od czwartkowego rekordu.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE.

Dzisiaj Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE, która ma wprowadzić całkowicie nowe zasady wsparcia dla prosumentów i zmienić system aukcyjny w kierunku większego wsparcia dla produkcji energii z biomasy i współspalania. Teraz ustawą zajmą się senatorowie, a następnie trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii mają wejść w życie już 1 lipca br., jednak już teraz Ministerstwo Energii, które jest faktycznym autorem tej nowelizacji, informuje, że będą kolejne nowelizacje, które mają doprecyzować wprowadzane właśnie przepisy.

Podwyżka w rachunkach o 106 proc. albo odcinamy prąd!

Z 3,87 złotych brutto na 8 złotych brutto miesięcznie – taką podwyżkę szykują nam rządzący w ramach podniesienia tzw. opłaty przejściowej w rachunkach za energię. To podwyżka o 106 procent! – alarmuje “Gazeta Wyborcza”. Odbiorcy nie mogą być z tego powodu zachwyceni, ale chyba nie ma wyjścia. Pieniądze z podwyżki mają pójść na dostosowanie bloków energetycznych do “zaostrzających się norm ochrony środowiska”. Bo niezmodernizowane bloki trzeba będzie zamknąć. I to już za 5 lat! A to oznaczałoby katastrofę.

ME: dotychczasowi prosumenci będą mogli wejść do systemu opustów

Podczas wczorajszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Ministerstwo Energii w zakresie nowych propozycji regulacji dla prosumentów podkraślało poszerzenie katalogu prosumentów, a także zmniejszenie biurokracji i planowane zniesienie obowiązków sprawozdawczych, którym obecnie podlegają właściciele mikroinstalacji. Przedstawiciele resortu energii nie doprecyzowali jednak przesłanek stojących za określeniem nowych zasad funkcjonowania mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu opustów. Jednocześnie ME zapowiada prace nad dalszymi zmianami w ustawie o OZE, już po przyjęciu zgłoszonej właśnie nowelizacji ustawy o OZE.

B. Szymański, SBF Polska PV: potrzebne zdecydowane działania

– Nie walczymy tylko o branżę fotowoltaiczną, ale także o obecnych i przyszłych postumentów, których nowelizacja ustawy chce sprawdzić do roli chłopów pańszczyźnianych. Koncerny energetyczne uzurpują sobie prawo do energii produkowanej przez obywatela. Nie może być zgody na taki system komentuje w wywiadzie dla Gramwzielone.pl propozycje zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o OZE Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Gramwzielone.pl: Projekt nowelizacji ustawy o OZE wywraca do góry nogami wpisane wcześniej do tej ustawy zasady wsparcia dla prosumentów. Które ze zgłaszanych przez SBF Polska PV postulatów zostały w nim uwzględnione, a które Ministerstwo Energii odrzuciło?

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki za net-meteringiem 1:1 i FiT

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, sposób rozliczeń proponowany w nowelizacji ustawy o OZE zahamuje rozwój rynku prosumenckiego i konieczna jest korekta wskaźnika net-meteringu do poziomu 1:1 oraz taryfy gwarantowane (feed-in tariffs FiT) dla prosumentów.

Raport Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu według założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej.