Najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Tradycyjni dostawcy energii wraz z władzami miast odkrywają nowe możliwości osiągnięcia równowagi energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego.

Niedawno opublikowana analiza NASA potwierdziła, że ​​2018 był czwartym najgorętszym rokiem w historii. Analiza wykazała również, że zmiany klimatu nie są czymś, co wydarzy się w przyszłości – dzieje się teraz. Staje się to bardziej dotkliwe, gdy weźmie się pod uwagę, że globalna populacja wzrośnie do 11 miliardów do 2100 roku. Tymczasem świat nie jest na właściwej drodze do redukcji emisji CO2 potrzebnej do osiągnięcia celu klimatycznego.  Celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poniżej 2 ° C.

Jest wiele przyczyn zmian klimatu, ale najbardziej przyczyniają się dwie rzeczy: transport i budynki. Tylko niektóre kraje starają się osiągnąć cele w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i ogólnego ocieplenia planety. Ponadto często trudno jest stworzyć plany dekarbonizacji w skali całego kraju, biorąc pod uwagę zróżnicowanie lokalnych populacji i zarządzania. Często rozwiązanie które jest skuteczne w jednym regionie, po prostu nie działa w innym. To prowadzi do złagodzenia polityk i praktyk.

 

Istnieją jednak możliwości wpływu na zmiany klimatu oraz poprawy jakości życia na mniejszą skalę. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę działań na rzecz klimatu, miasta nie czekając na innych podejmują własne działania. Do tej pory miasta nie brały pod uwagę dostarczania energii ani efektywnego jej wykorzystania jako części swojego rozwoju. Teraz wiele miast zaczyna to robić aby odpowiedzieć na oczekiwania dotyczące jakości powietrza.

Co doprowadziło do ​​tego rozwoju?

Technologia: Technologia energetyczna – w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii – szybko się zmienia i stwarza miastom nowe możliwości. Co więcej, obywatele są bardziej zaangażowani w rozwój i zużycie energii, niezależnie od tego, czy troszczą się o środowisko, czy starają się obniżyć swoje rachunki. Technologie energii rozproszonej mają zintegrowane rozwiązania, takie jak mikrosieci i magazynowanie energii, które mogą przyczynić się do zmniejszenia skutków zmian klimatu. Sterowanie inteligentnym budynkiem może wspierać agregację zmiany w sieci i zapewnić nowe źródła dochodów dla mieszkańców i firm. Transport oparty o e-mobilność zapewnia także miastom możliwość zmiany zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez zmianę floty miejskiej,

Rynki: Większość miast i miasteczek dysponują komunalnymi urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej i bardziej kładą nacisk na zapewnienie niezawodnej i niedrogiej energii, niż na zrównoważone wytwarzanie. Jednak spadający koszt energii odnawialnej i rozwój technologii w połączeniu z otwarciem rynków energii pozwala teraz miastom pozyskiwać lub wytwarzać energię odnawialną dla swoich obywateli. Wiele miast w opracowuje plany inwestycyjne w 100% oparte na energii odnawialnej, aby określić, w jaki sposób lokalnie mogą korzystać z nowych technologii i możliwości rynkowych. Te plany działania obejmują również elektryfikację systemów ogrzewania budynków i zachęcanie do budowania ładowarek pojazdów elektrycznych.

Polityka: Miasta wykorzystują swoje uprawnienia i partnerstwa, aby wprowadzić nowe polityki w celu przyspieszenia przyjęcia efektywności energetycznej i zachęcania do odnawialnych źródeł energii. Obejmują one praktyki pozyskiwania czystej energii elektrycznej, plany zagospodarowania terenu i podział na strefy, a także programy edukacyjne i dobrowolne mające na celu zmianę sposobu wykorzystywania i wytwarzania energii.

Infrastruktura energetyczna jest podstawą nowoczesnego życia w miastach na całym świecie.  Spółki samorządowe i administracja samorządowa mają wspólny interes w tym, aby stać się „inteligentniejszymi”, „bardziej ekologicznymi” i „bezpieczniejszymi”.

 

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *