fbpx

Rolą norm zharmonizowanych jest określanie metod, jak również kryteriów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk. W przypadku ich niespełnienia w bezpośredni sposób podmiot musi uzyskać prawo do dystrybucji produktu inną drogą – na przykład za pośrednictwem Krajowej Oceny Technicznej. Wprowadzanie do obrotu konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych opisane jest normą PN-EN 1090-1 – zgodnie z jej treścią producent może wystawić deklarację właściwości użytkowych oraz oznaczyć produkt znakiem CE.

 

UZYSKANIE KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ – KONSTRUKCJE DO FOTOWOLTAIKI

 

Co trzeba zrobić, by uzyskać Krajową Ocenę Techniczną i móc wprowadzić do obrotu konstrukcje fotowoltaiczne? W pierwszym kroku należy uprawnionej jednostce zlecić wykonanie badań. Następnie producent musi stwierdzić, że jego produkty nie mogą być użyte w budownictwie na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1, która pozwala oznaczyć wyrób znakiem CE. Producent zobowiązany jest także do wskazania zakresu odstępstw od normy.

 

BADANIA W ZAKRESIE ROZBIEŻNOŚCI Z WYMAGANIAMI NORMY ZHARMONIZOWANEJ

 

Aby uzyskać Krajową Ocenę Techniczną, która uprawnia do wprowadzenia wyrobu do obrotu, musi on zostać szczegółowo przebadany w jednostce badawczej. Wynikiem badania jest stwierdzenie, czy pomimo rozbieżności od wymagań normy zharmonizowanej, istnieją podstawy, by produkt mógł spełnić właściwości użytkowe i być wprowadzony na rynek w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną. Badania do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej obejmują inny zakres czynności niż w przypadku normy zharmonizowanej. Za każdym razem zakres ten jest indywidualnie dobierany przez odpowiednią jednostkę badawczą. Powodem jest różnorodność parametrów produktów przedstawionych do badań.

 

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CZY NORMA ZHARMONIZOWANA?

 

Zanim jednostka badawcza wyda europejską lub Krajową Ocenę Techniczną, w pierwszej kolejności musi stwierdzić, czy produkt w ogóle podlega podstawom wydania którejś z ocen. Jeżeli według jednostki wyrób może być objęty normą zharmonizowaną, wówczas nie wydaje oceny technicznej. Procedura ta jest spowodowana pierwszeństwem zastosowania normy zharmonizowanej. Wydanie Krajowej Oceny Technicznej jest potwierdzeniem, że do produkcji zastosowano inne rozwiązania niż te określone w normie zharmonizowanej, jednak mimo to wyrób może być w pełni legalnie stosowany w budownictwie.

Sposoby na uzyskanie pozwolenia na stosowanie produktu w budownictwie:

  • norma zharmonizowana hEN bądź Europejska Ocena Techniczna (oznaczenie wyrobów znakiem CE),
  • polska norma lub Krajowa Ocena Techniczna (znak budowlany B),
  • jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat konstrukcji do paneli fotowoltaicznych? Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!