fbpx

Fotowoltaika na nowych zasadach… Od kiedy? Co czeka branżę OZE?

W ostatni czwartek października br. Jadwiga Emilewicz poinformowała o wycofaniu projektu dotyczącego zmian w przepisach rozliczania fotowoltaiki i prosumentów. Niemniej jednak, jeszcze tego samego dnia komisja zajęła się nowym projekt zmiany przepisów w tej sprawie… Sejm przyjął nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Teraz trafiła do Senatu i wszystko wskazuje na to, że to ostatnia szansa na inwestycje w mikroinstalacje, jeśli prosumenci chcą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

blank

Fotowoltaika – nowe zasady przyjęte przez Sejm

Zgodnie z nowymi przepisami nowy system – net billing – będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2022 r. Wszyscy, którzy zostaną prosumentami przed tym terminem będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach (system opustów) przez kolejne 15 lat. Zgodnie z wnioskowaną ustawą prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii oddane do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Prosumenci będą również ponosić koszty związane z opłatami dystrybucyjnymi. Aktualnie projekt trafił do Senatu…

Nowy system rozliczeń prosumentów

Net billing przewiduje, że prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii, a za pobraną energię będą płacić tak jak pozostali odbiorcy prądu. Ponad to prosumenci będą ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami. Zgodnie z projektem rozliczanie w systemie net billingu będzie odbywać się w okresie 12 miesięcy. Prosumenci będą mieć depozyt z którego będą mogli płacić za zużytą energię. Wartość energii, zapisywana w depozycie, będzie liczona na według średniej ceny miesięcznej. Od energii wprowadzonej do sieci prosumenci nie będą płacić VAT

ani PIT. Jednak pobierając energię z sieci, zapłacą częściowo opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Jest to system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.