- Pomiary instalacji fotowoltaicznych
- pomiary instalacji elektrycznych 230/400V

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych w dużej mierze zależy od jakości ich wykonania. Zastosowanie niskiej jakości materiałów, niewłaściwe wykonanie, uszkodzenia izolacji itp. zagrażają zdrowiu i życiu użytkownika dlatego konieczne jest wykonanie pomiarów kontrolnych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomiarów kontrolnych i odbiorczych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji elektrycznych 230/400V. Wykonujemy pomiary zarówno po naszym montażu jak również w celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji przez konkurencję. Do wykonania pomiarów używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych Sonel oraz Seaward posiadającymi świadectwa wzorcowania. Protokoły pokontrolne przygotowujemy w sprawdzonym programie pobierającym wyniki bezpośrednio z analizatorów, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów jednocześnie zapobiegając pomyłkom podczas przepisywania wyników.

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na lata, która często zwraca się dopiero po dłuższym czasie. Okres zwrotu jest bezpośrednio związany z wydajnością wszystkich elementów instalacji w całym okresie jej eksplatacji. Przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji pozwala oszacować okres zwrotu zakładając, że instalacja będzie pracować z teoretyczną wydajnością. Obliczenie teoretycznej wydajności nie daje żadnej gwarancji, że uda się ją uzyskać w praktyce, dlatego właśnie niezbędne są regularne pomiary elementów instalacji PV, pozwalające na bieżąco monitorować parametry jej pracy, gwarantując tym samym że ilość wytwarzanej przez nią energii pozostanie na zakładanym poziomie.

Producenci paneli fotowoltaicznych gwarantują ich wydajność na określonym poziomie w okresie 25-30 lat. Ale jak zweryfikować czy panel posiada deklarowane parametry? Jak dochodzić swoich praw wynikających z gwarancji? Pozwala na to analiza charakterystyki prądowo napięciowej poprawności działania łańcucha modułów fotowoltaicznych lub pojedyńczego modułu. Podczas takiej analizy możliwe jest wykrycie uszkodzenia nawet pojedynczego ogniwa, wysokiej rezystancji całego łańcucha, niestarannego zlutowania ścieżek w samym module, zastosowania kabli o zbyt małym przekroju, degradacji PID lub HotSpot, czy nadmiernej ogólnej degradacji modułów. Bez takich pomiarów spadek wydajności na modułach nawet ponad 10% jest nie do zauważenia w parametrach pracy inwertera. Z tego powodu instalacja pracując przykładowo z jednym uszkodzonym modułem od początku użytkowania może generować moc niższą o kilka lub nawet kilkanaście procent. Inwerter tego nie zasygnalizuje. Dlatego też pomiary takie muszą być wykonywane bezpośrednio na modułach, przy jednoczesnym pomiarze rzeczywistych warunków ich pracy.

Dokonywanie pomiarów kontrolnych jest również niezbędnym wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Nieprawidłowe parametry elektryczne mogą spowodować ryzyko pożaru, a uszkodzona lub nieodpowiednia izolacja kabli oraz urządzeń znajdujących się pod napięciem może stwarzać ryzyko porażenia. Dzięki pomiarowi rezystancji izolacji kabli oraz ciągłości przewodów ochronnych możemy upewnić się, że instalacja jest odpowiednio uziemiona a przewody nie stwarzają ryzyka przypadkowego porażenia.

Analizatory

Sonel MPI-520

Cyfrowy miernik umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej przewidzianych normą PN-EN 61557: impedancja pętli zwarcia – także w obwodach z RCD, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

Więcej...
Solar PV150

Solar PV150 to wielofunkcyjny analizator fotowoltaicznych systemów solarnych, umożliwiający kompleksowe badanie za naciśnięciem jednego przycisku. Istnieje możliwość bezprzewodowego pobierania wyników z miernika napromieniowania i temperatury Solar Survey 200R

Więcej...
Solar Survey 200R

Mierniki napromieniowania Solar Survey 100 i 200R to idealne i łatwe w użyciu narzędzie dla instalatorów paneli fotowoltaicznych. Te wysoce wytrzymałe urządzenia poza funkcją pomiaru napromieniowania mają wbudowane również funkcje inklinometru, kompasu oraz pomiaru temperatury otoczenia oraz panelu.

Więcej...
Solar Power Clamp

Solar Power Clamp to analizator mocy zaprojektowany do pomiarów systemów fotowoltaicznych znacząco ułatwiający identyfikację problemów czy proces nadzoru nad instalacją. Dzięki zastosowaniu w pracy tego miernika w łatwy sposób można określić efektywność konwersji mocy DC generowanej przez panel na AC do instalacji.

Więcej...
SolarCert Elements

SolarCert Elements jest dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwia instalatorom systemów PV, szybko i łatwo analizować wydajność, efektywność i bezpieczeństwo systemów fotowoltaicznych i modułów wykorzystując pomiary przeprowadzane z testerem Seaward.


Więcej...
AC/DC Current Clamp

Kompaktowy miernik cęgowy do pomiaru prądu AC i DC (0,5A-40A) w przewodniku o średnicy do 22mm. Do współpracy z Solar PV150.