fbpx

Pompy ciepła – dom bez rachunków i bez komina. Czy to w ogóle jest możliwe?

Ogrzewanie (i chłodzenie) budynków pompą ciepłą to bez wątpienia jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Ta technologia przyszłości niesie ze sobą szereg korzyści, których niejednokrotnie Klienci końcowi nie są świadomi:

  • Stosowanie pomp ciepła, czyli urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), jest wspierane przez politykę Unii Europejskiej oraz dofinansowywane z funduszy unijnych
  • Pompa ciepła obniża emisję CO2 przeciętnie o 20% (w stosunku do kotłów gazowych). Dodatkowo umożliwia wielokrotną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nie emituje również szkodliwych spalin w budynku
  • Ponadto w większości wykorzystuje energię odnawialną (przy współczynniku SCOP = 3,5 udział OZE to ok. 70% przekazywanego ciepła)
  • Pompa ciepła jest rozwiązaniem grzewczym przyszłości – w przyszłości jest możliwe pozyskiwanie 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i całkowita redukcja emisji CO2
  • Pompa ciepła jest urządzeniem, które charakteryzuje się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ wśród urządzeń grzewczych oraz najwyższą klasą A+ wśród urządzeń do podgrzewu wody użytkowej

Ponad to, decydując się na pompę ciepła można zrezygnować z budowy komina. Ogranicza to zdecydowanie koszty i czas budowy domu oraz liczbę potencjalnych miejsc do wystąpienia nieszczelności zmuszając do prac remontowych. Nie bez znaczenia pozostają też walory wizualne i użytkowe. Brak komina to nowoczesny wygląd domu ale także większa możliwość zabudowy dachu np. panelami fotowoltaicznymi.

W kwestii dotacji na pompy ciepła istnieje możliwość pozyskania środków m.in. z programu „Czyste Powietrze” i pilotażowego programu „Moje ciepło”.

„Moje ciepło” – założenia programu

Program nie jest konkurencją dla znanego już programu „Czyste powietrze”. “Moje Ciepło”, ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jak zaznacza wiceprezes Paweł Mirowski, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu, głównym celem programu jest wsparcie m.in. energetyki prosumenckiej. Dopłaty będą dotyczyły zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym.

blank

Warunki dofinansowania – czy każdy budynek nadaje się do otrzymania dotacji?

Dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” będzie uzależnione od stanu technicznego budynków. Obowiązujące od stycznia tego roku nowe warunki techniczne 2021, którym znacznie bliżej do spełnienia norm budownictwa pasywnego, wymagają osiągnięcia niższego wskaźnik Ep, który wyraża ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Obecnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/ (m²/rok). Jednak, jak podkreśla Sławomir Kmiecik z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW, aby można było otrzymać dofinansowanie z “Mojego Ciepła” konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych. Jakich? Otóż w dokumentach, które zostały przesłane przez NFOŚiGW do Komitetu Inwestycyjnego przyjęto założenie, że dla budynku:

  • w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/ (m²/rok);
  • w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m²/rok).

Jak dużo możesz zyskać?

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

  • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
  • w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

 

Nie możesz otrzymać dofinansowania w ramach tego programu? A możesz chcesz połączyć kilka różnych źródeł ciepła bez dodatkowego remontu? Sprawdź nasze nowoczesne rozwiązanie.

KOTŁOWNIA Z POMPĄ CIEPŁA W JEDEN DZIEŃ

Sprawdź, jakie zestawy z pompą ciepłą są już dostępne od ręki w naszej hurtowni