Pompy ciepła

Ciepło stanowi podstawową potrzebę każdego budynku i decyduje o wydatkach związanych z jego wytworzeniem. Pompa ciepła należy do najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych zużywających paliwo lub energię elektryczną. Koszty eksploatacji pompy ciepła są zależne od jej przeznaczenia (woda użytkowa, centralne ogrzewanie lub woda basenowa) i uzyskiwanej efektywności COP. Koszt wytworzenia jednostki ciepła (zł/kWh) może być od 4 do 6 razy niższy w porównaniu do bezpośredniego wykorzystania energii elektrycznej (np. przez bojler elektryczny).

Wysoka efektywność i niezawodność


W okresie od IV do X pompa ciepła PCWU pokrywa 100% potrzeb ciepłej wody użytkowej. Poza sezonem grzewczym, praca podstawowego źródła ciepła jest zbędna, co jest szczególnie ważne w przypadku kotłów na paliwa stałe. W pozostałych miesiącach pompa ciepła może pracować efektywnie o do około -5 C obniżając zużycie paliwa. Pompa ciepła PCCO SPLIT do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej, zależnie od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego i doboru, pokrywa 70-100% rocznych potrzeb cieplnych.
Pompa ciepła PCWU 2,5kW

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 2,5 kW posiada modułową budowę i jest przewidziana do współpracy z oddzielnym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Sterownik G426 posiada rozszerzony zakres funkcji.

Pompa ciepła PCWU 2,5kW może stanowić samodzielne lub współpracujące z innym źródłem ciepła urządzenie, przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Samodzielnie jest w stanie pokrywać typowe potrzeby 3-5 osób w budynku mieszkalnym lub większej ilości osób w budynku biurowym itp. Znajduje częste zastosowanie w budynkach modernizowanych, gdzie zostaje podłączona do istniejącego podgrzewacza wody. Pompa ciepła może pracować przez większą część roku, ekonomicznie do temperatury zewnętrznej rzędu -5°C. Jest przeznaczona do zabudowy wewnątrz budynku, najczęściej miejscem zabudowy jest pomieszczenie gospodarcze lub piwnica. Króćce powietrzne pozwalają na podłączenie przewodów wentylacyjnych dla pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu, a także dla okresowego chłodzenia pomieszczeń.

Pompa ciepła korzystając w większej części z energii odnawialnej, zapewnia niskie koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jedynie instalacja solarna zużywająca śladową ilość energii elektrycznej zapewnia niższe koszty eksploatacyjne. Jednocześnie pompa ciepła wody użytkowej zapewnia wysoki poziom komfortu korzystania z wody, także przy mniej korzystnym nasłonecznieniu. Pompa ciepła PCWU 2,5kW wyróżnia się najwyższą stosowaną obecnie klasą efektywności energetycznej: A

PCCO SPLIT

Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO SPLIT 13kW posiada budowę typu SPLIT złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jako pierwsza na rynku polskim uzyskała Europejski Znak Jakości EHPA-Q.

Pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu z pompy ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 0°C) i 45°C (przy -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C.

Pompa ciepła korzystając w większej części z energii odnawialnej, zapewnia niskie koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli efektywność średnioroczna SCOP wynosi np. 4,0 to oznacza to, że z 1 kW energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła, wytwarzane było 4 kW ciepła. Pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW należy do najbardziej efektywnych na rynku urządzeń tego typu - posiadając najwyższą obecnie klasę efektywności energetycznej: A++

Pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW jest dostępna w specjalnym wykonaniu. Jednostka zewnętrzna może być wykonana w jednym z 1625 palety RAL. Dzięki temu kolor jednostki może być dopasowany do koloru elewacji budynku lub też może z nią kontrastować. Opcja wyboru koloru dotyczy obudowy (blachy), osłony (kraty) wentylatora, a także konstrukcji uniwersalnej dla zabudowy pompy ciepła.

Pompa ciepła wody basenowej

Pompa ciepła typu powietrze/woda PCWB jest przewidziana do bezpośredniego podłączenia do obiegu technologicznego wody basenowej. Służy do podgrzewania wody, jak również w razie potrzeby do jej chłodzenia. Pompa ciepła instalowana jest na zewnątrz budynku, a jej budowa pozwala na łatwy demontaż po sezonie użytkowania basenu.

Pompy ciepła PCWB znajdują zastosowanie dla sezonowego podgrzewania wody zarówno w basenach prywatnych, jak i publicznych. Zastosowanie pompy ciepła pozwala wydłużyć okres użytkowania basenu zewnętrznego nawet do 5-6 miesięcy w ciągu roku, zapewniając wymaganą temperaturę wody przy niskich kosztach eksploatacji. Pompa ciepła PCWB może być stosowana dla każdego rodzaju basenu, zarówno o konstrukcji masywnej, jak i dla basenu stelażowego, nadmuchiwanego itd.

Pompy ciepła PCWB korzystając w większej części z energii odnawialnej, zapewniają niskie koszty podgrzewania wody basenowej. Ze względu na znacznie niższe temperatury robocze niż w przypadku wody użytkowej lub grzewczej, pompy ciepła PCWB uzyskują szczególnie wysoką efektywność pracy. Współczynnik COP sięga wartości 6,6 (PCWB 13,8kW, A24/W26). Oznacza to, że z 1 kW energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła, wytwarzane jest 6,6 kW ciepła.

Pompa ciepła PCWB jest jest przystosowana specjalnie do pracy na potrzeby podgrzewania wody basenowej. Stabilne i korzystne warunki pracy nie wymuszają konieczności stosowania sprężarek o regulowanej wydajności. W przypadku pomp ciepła o mocy do 18,2 kW zastosowano nowoczesne sprężarki rotacyjne (Twin-Rotary), dla większych mocy zastosowano sprężarki spiralne (Scroll). Specjalną konstrukcję posiada wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy wbudowany w pompie ciepła, gdzie czynnik chłodniczy oddaje ciepło bezpośrednio do przepływającej wody basenowej. Ochronę pompy ciepła przed ewentualnym zanikiem przepływu wody zapewnia wbudowany czujnik natężenia przepływu SIKA.