fbpx

System nadzoru farm fotowoltaicznych

 

SCADA jest skrótem od frazy „Supervisory Control and Data Acquisition”, oznaczającej kontrolę nadzorczą i pozyskiwanie danych. Tak najlepiej opisać podstawowe funkcje tego typu systemu. Firmy wykorzystują systemy SCADA do monitorowania i kontroli sprzętu w pojedynczych zakładach lub całych grupach oraz gromadzenia i rejestrowania danych dotyczących realizowanych operacji. Pozwala np. sterować parkiem turbin wiatrowych, farmami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii – łączyć wiele urządzeń rozproszonych w jeden system. Prowadzi to do ułatwienia obsługi, zmniejszenia kosztów i poprawy produktywności.

Systemy SCADA są niezwykle istotne dla szerokiej grupy zakładów przemysłowych. Te systemy umożliwiają bowiem kontrolowanie zasobów o różnej wielkości, jak również całych zakładów produkcyjnych. Dzięki systemowi SCADA można łatwo zyskiwać wgląd w operacje, kontrolować procesy i podejmować decyzje biznesowe na podstawie wiarygodnych danych. Oferowane przez PV System oprogramowanie SCADA posiada specjalnie przygotowany moduł do monitorowania i zarządzania farmami fotowoltaicznymi. Dane mogą być przechowywane na serwerach PV System jak również u klienta.

blank

Za pomocą systemu SCADA możesz:

 • monitorować pracę wszystkich urządzeń (trackerów, inwerterów, UPS, mierników, analizatorów, zabezpieczeń, nasłonecznienia, temperatury i wielu innych parametrów);
 • wykrywać i sygnalizować nieprawidłową pracę urządzeń z dokładnością do jednego łańcucha;
 • zbierać dane o szerokim zakresie parametrów pracy urządzeń wraz z ich dziennikami wewnętrznymi;
 • monitorować jakość sieci energetycznej;
 • monitorować systemy bezpieczeństwa i nadzoru;
 • analizować trendy i wyniki – ponad 35 różnych konfigurowalnych wykresów do analizy danych technicznych i finansowych;
 • oceniać poziom zabrudzenia modułów poprzez porównanie danych;
 • wybierać pulpity nawigacyjne z wiarygodnymi danymi w czasie rzeczywistym;
 • lokalnie lub zdalnie kontrolować pracę farmy fotowoltaicznej jak również inne procesy w Twoim zakładzie;
 • wchodzić w interakcję z urządzeniami za pomocą oprogramowania HMI;
 • gromadzić, monitorować i przetwarzać dane;
 • zcentralizowane zarządzanie alarmami;
 • porównywać wyniki.
blank

Te funkcje zapewniają firmom większą przejrzystość bieżących procesów. Gromadzone dane pozwalają im zobaczyć w czasie rzeczywistym, jak działają maszyny, oraz przeglądać długofalowe trendy w celu szybkiej identyfikacji miejsc newralgicznych. Na podstawie tych danych operatorzy mogą dostosować działanie sprzętu, wykorzystując sterowanie wspomagane przez SCADA. Mogą wprowadzać zmiany zdalnie lub na miejscu i dostosowywać operacje na poziomie wszystkich jednostek produkcyjnych, indywidualnych procesów czy też konkretnych maszyn.

W przypadku farm fotowoltaicznych inwestor posiada zdalny dostęp do aplikacji, umożliwiający monitorowanie wydajności, generowanie zaawansowanych Raportów w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym w dwóch ważnych obszarach: raporty produkcyjne w tym pod względem promieniowania oraz współczynnika wydajności umożliwiające przeglądanie ważnych szczegółów dotyczących produkcji energii oraz korzystanie z danych do celów Rozliczeniowych. Wszystko dzięki natywnej obsłudze protokołów energetycznych takich jak: IEC 61850, IEC 60870, DNP3, ICCP/TASE.2, Modbus Energy, DLMS umożliwiających bezpośrednią komunikację z zróżnicowanym parkiem maszyn i urządzeń, sterownikami PLC, trakerami, stacją pogody, licznikami, RTUs, falownikami oraz zintegrowanym  systemem umożliwiającym wdrożenie precyzyjnych obliczeń wymaganych w rozwiązaniu, a także zapewniającemu logikę dla mechanizmu wyzwalającego alarmy.

blank
blank
blank