fbpx

Szczegółowe badania 36 projektów słonecznych w Indiach pokazują, że moduły z mniej niż pięcioletnim okresem eksploatacji w terenie mają wyższe średnie wskaźniki degradacji niż starsze moduły, uwidocznione głównie w gorącym klimacie.

We wszystkich instalacjach zaobserwowano średni roczny wskaźnik degradacji wywołany przez LID na poziomie 1,47%, który jest wyższy niż 0,7% określone w liniowych gwarancjach wydajności większości producentów. Degradacja była zwykle znacznie wyższa w gorących obszarach niż w chłodniejszych, górskich regionach, gdzie zaobserwowano współczynniki 0,7%.

 

Zdaniem naukowców stosowanie niespełniających norm komponentów materiałowych i niewystarczająca kontrola jakości w miarę rozwoju branży muszą być uznane za potencjalne przyczyny większej degradacji. Nowsze komponenty fotowoltaiczne mają gorsze parametry. Odkrycie może podważyć opłacalność finansową 40-letnich modelowanych okresów trwałości nowoczesnych elektrowni słonecznych, które zakładają optymistyczne roczne wskaźniki degradacji, szczególnie jeśli nie zostanie przeprowadzona rygorystyczna analiza obejmująca specyfikację BOM.

Moduły fotowoltaiczne w młodszych instalacjach mają wyższe średnie wskaźniki degradacji. Chociaż PID był istotnym czynnikiem, to panele dotknięte gorącymi punktami i pęknięciami ogniw również osiągały gorsze wyniki.