#

Zainteresowany farmą fotowoltaiczną?


PV SYSTEM jest jednym z niewielu wykonawców farm „pod klucz”. Farmy fotowoltaiczne dostarczają szybki, lukratywny, zwrot z inwestycji. Z Twojej strony to nie może być prostsze – skontaktuj się z PV SYSTEM i dostarcz nam informacje o Twojej działce, a otrzymasz bezpłatną wstępną wizualizację Twojego systemu wraz z uzyskami energii!
Park solarny to pewna, długoterminowa inwestycja dla właściciela gruntu. Jako wykonawca „pod klucz” dbamy o każdy detal instalacji, od początku do końca.

 

Etap 1 - Wybór Lokalizacji

 

Znalezienie odpowiedniego miejsca to podstawa, by farmy fotowoltaiczne były efektywne i generowały odpowiednią ilość energii. I chociaż Polska nie jest krajem, w którym nasłonecznienie jest wysokie, instalacje fotowoltaiczne są efektywne – należy tylko wybrać taką powierzchnię, na którą nie pada cień i gdzie powietrze nie jest mocno zapylone. Konieczne jest również znalezienie  odpowiednio dużej powierzchni, aby możliwe było generowanie zakładanej ilości energii (dla 1MW energii konieczne są 2 hektary wolnej działki).

 

Etap 2 - Projekt koncepcyjny

 

Bez przygotowania odpowiedniej dokumentacji nie jest możliwe przyłączenie do zakładu energetycznego. Do tego etapu należy przygotować się sumiennie i bardzo dokładnie, ponieważ na podstawie przedstawionych danych zostaną wydane warunki przyłączenia odpowiadające parametrom naszej elektrowni – ich późniejsze, dowolne modyfikacje będą niemożliwe. Warto więc dokładnie zoptymalizować działanie elektrowni słonecznej, by proces inwestycji przebiegł prawidłowo, a działanie całego systemu było efektywne i korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.

Dokumenty składające się na projekt koncepcyjny to:

  • specyfikacje wszystkich urządzeń, w tym inwerterów i paneli,
  • wizualizacja położenia farmy fotowoltaicznej na danej przestrzeni,
  • pełen opis inwestycji,

Spełnienie tych warunków pozwoli nam podłączyć się do sieci, a także sprzedać wyprodukowaną przez elektrownię słoneczną energii.

 

Etap 3 - Pozwolenie na budowę

 

Jeżeli chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną i sprzedawać wyprodukowaną przez nią energię, nasza instalacja fotowoltaiczna powinna uzyskać pozwolenie na budowę. Aby dowiedzieć się o tym, czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę należy pozyskać szereg dokumentów. Konieczne jest uzyskanie:

  • w zakładzie energetycznym warunków przyłączenia,
  • warunki zabudowy albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
  • mapa podglądowa.

Należy przy tym pamiętać o konieczności uiszczenia stosownych opłat. Przy podłączeniu do sieci instalacji do 40 kW nie płacimy nic. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia to maksymalnie 180 dni, a cały proces uzyskania pozwolenia na budowę może sięgnąć 1 roku.

 

Etap 4 - Uzyskanie promesy wydania koncesji

 

Ostatnim krokiem formalnym, który należy postawić, by móc w końcu rozpocząć budowę jest uzyskanie promesy wydania koncesji – jest to pewnego rodzaju przyrzeczenie, dzięki któremu mamy pewność tego, że koncesja zostanie nam udzielona, a my będziemy mogli bez najmniejszych przeszkód rozpocząć budowę systemu. Wniosek o przyznanie promesy należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wraz z nim musi być 21 załączników, w tym aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, opis parametrów technicznych urządzeń czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie punkty znaleźć można na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Konieczne jest też dokonanie stosownej opłaty!

Etap, choć wydaje się skomplikowany wcale taki nie jest i zajmie nam niewiele czasu.

 

Etap 5 - Rozpoczęcie budowy

 

Po uzyskaniu promesy, braku sprzeciwu ze strony starostwa powiatowego, gminy czy miejscowej ludności możemy rozpocząć budowę. Przyjdzie nam wykonanie fundamentów, a także zamontowanie wszelkich niezbędnych elementów, takich jak stoły, panele, inwertery oraz stacje transformatorowa. Chociaż zakres zadań wydaje się być szeroki, prace nie trwają wcale długo i w większości przypadków (w zależności oczywiście od wielkości inwestycji) zabierają od kilku do kilkunastu tygodni. Ważne jest znalezienie odpowiednich specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu będą w stanie nie tylko wykonać wszelkie prace dokładnie, ale i sprawnie – bo jak wiadomo czas to pieniądz. PV system to jeden z zaufanych partnerów, który podejmuje się zleceń o różnym stopniu skomplikowania, zapewniając pełen profesjonalizm.