STEROWNIKI TELEMECHANIKI

STEROWNIK NADZORU INSTALACJI PV DO SIECI OSDPO STRONIE NISKIEGO NAPIĘCIA

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50kW do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) jest kluczowym krokiem umożliwiającym nie tylko wykorzystanie wyprodukowanej energii do własnych potrzeb, ale przede wszystkim jest wymogiem przekazywania danych do OSD oraz sterowania pracą źródła wytwórczego. Proces ten wymaga przestrzegania określonych procedur i spełnienia wymagań technicznych.

Nasze sterowniki otwierają nowe możliwości dla małych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50kW, przyczyniając się do obniżenia kosztów przyłączenia do sieci OSD i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.

INTEGRACJAZ OSD

Zadaniem sterownika jest, z jednej strony umożliwienie operatorowi OSD odczyt parametrów i wysłanie polecenia ograniczenia ilości generowanej mocy (a w szczególności wykonania zdalnego odłączenia instalacji), z drugiej strony wykonanie automatycznego odłączenia instalacji w przypadku, gdy wytwarzanie przez nią energii elektrycznej stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci. Sterownik TELOZE_3GM prowadzi łączność z systemem nadrzędnym za pośrednictwem sieci GSM w dedykowanym APN z wykorzystaniem protokołów IP oraz UDP. Urządzenie może prowadzić łączność z systemem nadzoru MiniLVS oraz z dowolnym systemem SCADA w protokole DNP3.0. Sterownik połączony z data logerem, analizatorem sieci i automatyką zabezpieczeniową kontroluje parametry pracy źródła wytwórczego i oddziałuje lokalnie na łącznik dostosowany do stwarzania przerwy izolacyjnej, umieszczony pomiędzy siecią OSD a instalacja wytwórczą.

TELX_OZE
STEROWNIK ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZA OZE DO SIECI NN

 • Realizowane funkcje:
 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu

Przeznaczenie

 • Monitoring parametrów w punkcie przyłączenia prosumenta do sieci energetyki zawodowej oraz oddziaływanie na miejsce przyłączenia OZE (POC)
 • Odłączanie źródła w sytuacjach patologicznych (niezależnie od automatyk zaimplementowanych w OZE)
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Kontrola napięcia i częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci
 • Blokada załączenia przy wykryciu napięcia od strony OZE
 • Alarmy przekroczeń zadanych progów

 

Główne zalety

 • Zapobiega wytwarzaniu energii przez instalację wytwórczą, powodującej podwyższenie napięcia w sieci dystrybucyjnej, do której jest ona przyłączona.
 • Wykrywa sytuację niezamierzonej pracy wyspowej i odłącza instalację wytwórczą, zapobiegając uszkodzeniu innych urządzeń zarówno w instalacjach wytwórczych jaki i w sieci dystrybucyjnej.
 • Umożliwia prace konserwacyjne po celowym odłączeniu części sieci dystrybucyjnej (informuje o braku napięcia na wszystkich przewodach roboczych przed udostepnieniem miejsca pracy).
 • Pomaga w doprowadzeniu sieci dystrybucyjnej do stanu kontrolowanego, , w przypadku odchyleń napięcia lub częstotliwości przekraczających odpowiednie wartości regulacji.

Charakterystyka

 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu

 

Funkcje zabezpieczeniowe

 • Zabezpieczenie nadnapięciowe Uśrednie 10min
 • Zabezpieczenie nadnapięciowe U>
 • Zabezpieczenie podnapięciowe U<
 • Zabezpieczenie częstotliwościowe f> i f<
 • Zabezpieczenie ROCOF (df/dt)
 • Zabezpieczenie Vector Shift
 • Zdalna zmiana nastaw
 •  

Łączność

 • Transmisja danych: GSM/GPRS
 • Protokoły: IP/UDP/AP lub IP/UDP/DNP3.0
Scroll to Top